SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.97103.1323.2534.653.3013.1573.2164.553.3773.0622.388-0.146-71.442-44.556
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.97101.3781.437-1.9941.11.3581.306-2.1231.057-6.87-0.195-1.001-70.405-42.374
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192024.0102.7331.3954.2062.7522.7382.5495.2952.780.00.00.0-58.613-18.757
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-4.673-4.64-3.86-4.578-3.599-3.293-3.39-3.563-8.269-8.779-9.968-33.58429.516
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.9710-3.797-5.072-2.12-3.938-3.729-5.087-2.089-4.004-4.873-4.373-3.931-75.598-52.359
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128060.010-2.6115.6084.334-0.897-2.6325.5434.275-1.833-1.7021.7611.244-67.306-36.641
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128060.08-3.4293.9022.705-1.971-3.4543.8512.656-2.73-2.9970.379-0.087-38.45411.452
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.088.32434.74730.512.1547.14135.68631.0388.1740.00.00.0-80.658-62.196
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192050.010-2.225-7.262-8.92-3.277-1.984-7.429-9.325-2.261-3.381-6.179-8.751-59.895-22.994
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-0.655-2.692-2.64-0.851-0.32-2.965-3.013-0.3180.5841.435-3.536-51.775-5.496
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-2.068-11.182-8.843-3.255-1.823-10.593-8.918-2.241-2.896-2.877-6.725-53.879-10.039
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-1.841-0.566-0.533-1.59-1.958-0.253-0.228-1.834-2.51-1.368-1.88-23.12950.844
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128060.080.159-1.4240.9640.0930.072-1.5730.8530.0780.9221.0520.188-61.521-25.503
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.082.134-4.639-3.1381.0632.424-4.452-3.4941.9120.00.00.0-34.81727.431
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-2.196-9.799-11.21-3.543-1.531-9.661-10.997-2.5850.00.00.0-46.6812.341
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128060.082.8261.0670.212.4232.8651.3790.4352.5410.00.00.0-34.79225.905
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-0.576-4.861-2.358-1.183-0.447-4.795-2.296-0.7120.00.00.0-27.31742.029
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.082.308-7.764-8.6710.3822.578-7.604-8.3711.8940.00.00.0-38.78819.575
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.9710-1.088-0.856-2.159-1.147-1.08-0.879-2.167-1.14-6.388-2.259-2.789-56.065-15.568
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192060.08-1.8931.0831.268-1.282-1.9611.0461.252-1.6210.00.00.0-32.46928.714
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192025.010-1.898-12.972-9.735-3.566-1.739-12.963-9.802-2.336-1.9691.882-0.982-60.53-22.71
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192024.0101.5758.7128.0433.0561.8589.6379.1792.585-0.4774.8674.515-74.69-50.483
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192050.010-1.056-3.439-3.229-1.449-1.012-3.521-3.332-1.194-2.379-6.041-5.182-74.463-50.271
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.9710-0.92821.47911.5181.428-2.99421.6311.391-2.6780.00.00.0-57.277-16.071
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.9786.4382.929-9.7193.8366.4262.994-9.7565.290.00.00.0-18.09758.303
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064025.08-2.2583.5152.534-1.137-1.9033.8352.766-0.8140.00.00.0-27.75430.83
dark720p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128030.08-4.847.08212.621-1.749-9.8055.70311.905-2.20.00.00.0-46.413.926
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192050.0102.4012.1464.2352.5011.6221.7314.3011.7350.00.00.0-72.599-46.781
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192050.082.7322.3484.5342.8191.8011.7584.5071.8850.00.00.0-64.962-31.872
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128050.08-3.2861.7142.78-2.139-3.5291.6722.703-2.8070.00.00.0-50.646-4.939
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064030.08-10.275-13.483-7.453-10.211-10.73-14.896-9.008-10.8420.00.00.0-42.701-3.39
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192030.08-2.986-3.878-4.829-3.297-3.178-3.554-4.504-3.3130.00.00.0-41.42414.058
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064030.081.78412.10712.0263.6121.70412.00812.7072.5650.00.00.0-55.601-20.012
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064029.978-3.012-1.94683.4440.154-5.076-2.66973.64-5.0590.00.00.0-41.469.021
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192025.080.008-1.2490.25-0.055-0.307-1.0330.541-0.3150.00.00.0-23.54847.633
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064050.08-4.884-7.847-10.566-5.8-4.799-7.846-10.219-5.3430.00.00.0-44.9641.0
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064029.978-11.969-8.25-8.319-11.242-12.032-7.822-8.424-11.580.00.00.0-27.28128.31
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode064030.08-0.7635.7433.8120.443-3.5413.9372.48-2.8660.00.00.0-5.1949.206
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192029.978-4.7090.685-0.681-3.703-5.3970.246-0.913-5.2010.00.00.0-57.26-17.098
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128060.08-4.5645.2995.704-2.859-4.6845.1345.544-3.6880.00.00.0-56.887-16.816
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0128060.08-0.2736.31910.4191.434-0.9965.90410.288-0.3870.00.00.0-58.921-22.002
wikipedia_420svtav1svtav1_20201218_3105898_enc-mode0192030.08-0.4898.6339.7891.05-0.5539.3810.0381.5220.00.00.0-41.08214.162
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20201218_3105898_enc-mode0-1.1260.6522.609-0.741-1.4540.6492.38-1.145-0.956-0.436-0.929-49.07-3.445
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-4.482-1.45210.783-3.454-5.197-1.9229.134-4.8490.00.00.0-34.99313.566
1280-2.0023.6964.967-0.708-2.773.4524.832-1.378-0.4720.3990.168-51.867-8.077
19200.0030.295-0.209-0.047-0.0930.485-0.097-0.115-1.347-0.796-1.495-51.891-6.482
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.02.1545.0536.1252.9042.2986.0937.2372.682-0.2392.4332.257-66.652-34.62
25.0-1.383-3.569-2.317-1.586-1.316-3.387-2.165-1.155-0.6560.627-0.327-37.27718.584
29.97-1.6171.5188.291-1.134-2.1521.4377.123-2.215-1.674-0.493-0.874-52.765-10.266
30.0-2.9282.7014.328-1.692-4.352.0963.936-2.5220.00.00.0-38.7359.658
50.0-1.053-2.057-1.861-1.224-1.317-2.273-1.894-1.331-0.96-2.037-2.322-61.255-25.976
60.0-0.5640.6540.928-0.279-0.520.8350.977-0.432-1.054-0.525-1.298-46.3113.695
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
8-1.4980.4323.358-1.033-1.8870.3842.994-1.472-0.506-0.339-0.734-42.0689.163
10-0.1991.2020.736-0.011-0.371.3110.846-0.326-2.082-0.679-1.418-66.574-34.964