SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.97102.846-10.881-12.6050.3633.451-10.727-12.5241.445.1270.592-0.561-52.857-18.952
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.97107.82-3.001-5.5626.1497.719-3.008-5.6366.3019.6654.3485.502-51.319-18.862
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192024.0104.7898.29112.2425.7223.8738.01312.1954.0983.547.0246.962-44.284-1.147
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-4.469-8.167-6.014-5.094-3.435-6.8-5.038-3.810.2774.110.741-33.46316.721
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9710-0.059-5.665.8220.290.003-5.7545.841-0.3584.583-1.829-1.001-64.895-39.868
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.0101.809-1.333-3.50.8412.279-1.242-3.4211.811.4916.4075.644-43.651.882
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.083.9221.3511.7073.4434.3951.451.7774.1544.5928.7717.746-21.53639.868
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-0.54114.56515.6031.5071.57717.36718.4262.3428.21719.75918.26-10.10152.88
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.0100.651-8.609-11.122-1.4320.947-8.787-11.4970.295-0.2216.4565.532-33.93616.277
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.082.558-6.029-8.7451.0583.165-6.079-8.9782.1940.9654.923.457-37.08.291
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.083.3-8.607-14.3660.5634.012-7.827-14.1712.5172.8435.8192.628-21.47336.066
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.082.86713.3817.0974.9872.2713.54817.4963.393.1136.196.805-4.04563.749
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.082.783-12.226-11.1990.293.287-11.902-11.0621.8987.1788.666.906-22.59335.008
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.087.1733.054.8786.6177.2253.2194.6516.9434.67613.50912.733-25.23227.042
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-5.286-17.758-19.003-7.722-3.801-17.465-18.662-5.921-4.581-0.479-1.375-30.51816.297
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.086.640.449-0.5785.2666.6521.001-0.245.5483.6568.5648.4052.32783.791
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.082.98-2.527-1.0042.0153.181-2.409-0.8562.6382.6717.4055.866-0.07475.719
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.084.514-1.5751.5623.5694.64-1.441.7414.1952.8254.735.0952.39278.098
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.97103.9270.4090.7813.3214.1140.3780.7933.3514.4158.5886.717-38.2265.592
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.080.926-0.410.9050.7821.093-0.0511.1131.0323.7562.7221.97354.585159.06
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192025.010-0.337-16.991-18.422-3.989-0.296-16.896-18.459-1.7342.8783.3251.228-49.634-12.695
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192024.0103.63115.10210.7565.5133.79115.24510.7424.6532.9887.6117.115-52.829-15.054
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.0101.758-11.352-11.274-1.0882.727-11.199-11.1130.8895.608-5.521-5.592-41.879-2.434
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.97102.50835.65623.1915.2880.8335.2922.5171.352-1.2985.3416.086-31.7824.664
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.97811.96210.6073.02710.61711.89710.5922.9411.28713.4079.0210.175-13.30655.447
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064025.081.223-7.932-13.571-1.4552.989-6.741-12.7380.6833.7251.2643.08422.198125.373
dark720p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128030.08-0.81612.79514.2422.496-6.94511.10512.932.2284.465-2.475-2.83-29.66323.334
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.0101.43814.50824.6764.020.8513.74524.4452.564-1.98-1.280.202-49.624-9.043
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.081.52614.26922.9453.9850.82413.37622.6532.458-3.004-1.732-0.12-38.03114.791
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128050.082.2173.733.6722.4942.3433.73.6682.5452.4574.013.578-4.65267.777
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064030.08-6.586-12.651-7.691-7.004-5.563-12.804-6.504-5.843-3.827-5.453-13.7485.531237.761
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192030.084.642-5.546-5.1582.4644.44-5.193-4.8593.617-1.98110.80212.658-5.56467.282
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064030.085.11713.3059.5916.2115.62414.2610.8346.1256.1749.31111.17615.061110.073
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064029.978-0.57-0.40692.3081.869-3.467-2.12486.123-3.47-4.795-4.194-5.461-13.06357.965
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192025.082.82518.27114.5985.6862.41418.31914.6084.0051.1337.4257.257-8.6266.53
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064050.08-1.42-6.695-6.939-2.712-0.977-6.527-6.567-1.8790.14-3.779-3.671-9.30862.96
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064029.978-10.705-12.622-10.096-10.857-10.728-11.699-9.826-10.758-5.483-9.022-7.09160.009189.079
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064030.085.9529.4746.5896.3082.0576.9434.4372.2868.5493.3945.2448.809172.76
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9781.776-9.279-8.962-0.4750.807-9.505-9.1030.246-3.574-0.13-1.96-34.4616.568
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.084.655-1.2390.9113.8284.706-1.2550.9164.2465.8240.0730.223-14.20852.591
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.085.4732.1013.6464.9435.7592.1753.7115.5733.0575.0054.775-25.2336.249
wikipedia_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192030.08-8.323-7.608-7.71-8.173-8.941-7.603-7.726-8.691-10.912-6.605-5.257145.538317.626
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20200615_7104606_enc-mode01.8360.2912.5531.4881.7090.352.5141.5822.1993.6353.217-12.39554.693
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-0.998-2.50410.027-1.091-1.438-2.679.394-1.8370.641-1.211-1.49529.891136.567
12803.3350.7031.1132.952.810.6291.0353.54.094.8774.306-19.90142.562
19202.1260.8931.0421.7242.1991.051.1681.92.0424.5234.116-21.13537.061
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.04.2111.69611.4995.6173.83211.62911.4694.3763.2647.3187.038-48.556-8.101
25.01.237-2.217-5.7990.0811.702-1.772-5.530.9852.5794.0053.856-12.01959.736
29.972.1670.5369.7671.841.6250.3839.0141.0432.451.4131.378-26.65530.181
30.0-0.0021.6281.6440.384-1.5551.1181.519-0.0460.4121.4961.20843.285154.806
50.01.0280.9753.660.8781.1190.7183.5981.1450.5-0.308-0.012-29.57225.055
60.02.457-1.561-1.1311.6812.938-1.107-0.7872.4223.166.6355.618-14.36448.957
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
81.544-0.1313.0751.251.383-0.0123.0571.3931.8523.723.2431.14478.892
102.5651.3451.2482.0832.5241.2551.1572.0553.0663.4223.153-46.243-5.803