SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.97102.789-11.675-13.2220.1783.353-11.527-13.1451.2675.0040.425-0.931-44.948-11.66
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.97106.364-4.522-8.3064.586.282-4.507-8.4394.7468.7541.8373.318-53.071-25.121
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192024.0103.8378.70212.9685.0172.9768.50412.9413.3112.857.3687.086-22.12225.835
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-3.823-7.351-4.903-4.372-2.921-6.109-3.974-3.2461.0363.8890.921-8.02445.396
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9710-2.089-8.3784.499-1.658-2.154-8.124.523-2.420.847-3.774-3.294-65.76-44.578
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.0100.951-2.265-5.894-0.2121.305-2.186-5.850.7581.7775.9964.957-12.37347.989
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.083.2090.5150.2022.6063.5540.5980.2333.2573.0637.7196.77420.765102.562
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-3.6868.44116.695-1.539-0.67411.55219.9710.18510.73723.94220.576-14.6143.392
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.0100.636-7.872-10.894-1.3670.926-8.022-11.220.291-0.1766.7915.559-19.25733.319
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.082.003-7.036-8.9820.482.617-7.084-9.2331.6240.8254.4582.853-21.47427.446
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.083.389-8.063-13.5660.7694.058-7.321-13.3582.6013.2565.9223.174-7.82254.92
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.082.47112.91615.8754.5041.75413.03516.2082.8292.8685.7856.43111.36282.657
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.082.485-13.228-11.915-0.1372.902-12.968-11.8511.4365.616.5895.4817.79879.031
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.086.5772.7864.3536.0566.6192.9944.1866.3544.37612.8912.179-25.06723.83
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-4.915-18.427-20.52-7.625-3.476-18.146-20.204-5.839-6.910.225-0.679-32.80415.231
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.086.3780.729-0.1945.1326.4871.260.1465.4923.4737.8917.90832.107127.566
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.083.138-2.31-1.3432.1233.282-2.181-1.2082.7092.5087.4645.911.47889.377
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.083.318-0.6543.1322.8383.398-0.5523.3293.142-16.6633.0364.10723.469100.174
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.97103.711-1.4670.1922.9143.883-1.4830.1722.9144.8418.3936.752-24.39224.487
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.081.011-0.4640.6040.8121.169-0.1090.8041.0723.1272.7692.01969.937175.314
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192025.010-0.385-16.587-18.579-4.03-0.323-16.505-18.597-1.7472.8212.7770.847-48.955-13.11
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192024.0103.22615.21610.9285.2133.25215.31910.9164.1732.1156.8866.442-39.6332.701
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.0100.56-13.689-13.843-2.5741.508-13.538-13.684-0.5173.81-7.739-7.45-22.07924.728
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.97101.79437.62924.3674.840.5937.47124.0951.169-1.7225.2215.719-24.17923.073
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.97812.712.3892.43911.32712.66312.4162.41712.0612.8379.16410.30727.634109.502
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064025.082.054-7.422-13.935-0.7953.695-6.232-13.0991.2752.0642.3843.98370.212196.787
dark720p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128030.08-1.648.38510.9921.059-1.8537.40110.6163.335-2.472-7.089-7.1-3.77363.615
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.0100.6514.87525.9083.482-0.08314.50325.9131.89-3.024-1.1220.138-45.625-6.442
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.080.77614.42723.0093.3980.2613.86122.9692.04-3.815-1.558-0.143-34.62811.149
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128050.08-0.281.44-0.418-0.131-0.3531.365-0.485-0.191-0.132.341.7672.4679.014
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064030.08-5.667-11.796-8.669-6.269-4.84-11.948-7.113-5.187-4.877-4.041-11.589137.405316.002
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192030.084.156-5.007-4.6222.2153.972-4.639-4.213.249-1.80910.87112.20914.63893.39
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064030.085.3412.63410.496.4255.51313.54511.7116.0116.4568.50511.20228.872120.912
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064029.978-1.1932.34938.5310.424-3.4320.9937.433-3.406-5.565-4.458-6.0548.18492.066
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192025.082.47917.34613.9675.2912.14117.47414.1193.7091.3817.1426.884-3.39664.435
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064050.08-2.376-7.355-8.046-3.65-1.285-7.103-7.25-2.2390.611-3.927-4.15217.497110.558
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064029.978-8.779-12.931-11.271-9.467-9.112-12.185-10.825-9.456-6.698-9.568-8.123115.247265.485
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064030.085.1638.4024.5755.3641.2556.5822.521.4598.7483.5574.675134.033317.259
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9781.32-8.964-8.824-0.7670.287-9.262-8.881-0.232-4.145-1.433-3.062-24.93921.945
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.082.646-4.764-2.31.5552.7-4.83-2.3382.0813.058-1.592-1.76-6.11861.444
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.084.0431.9040.6973.4754.1622.0370.7733.9682.433.2223.06-0.20469.58
wikipedia_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192030.08-7.473-7.247-6.153-7.306-8.054-7.082-6.138-7.799-11.105-6.475-5.036167.551315.125
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20200430_1851716_enc-mode01.354-0.20.6670.9571.381-0.0650.8311.1461.0043.1592.7117.03379.914
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-0.78-2.3031.668-1.138-1.172-2.3361.911-1.6490.106-1.078-1.43773.064202.724
12802.224-0.91-1.1041.6682.363-0.915-1.0952.5172.1013.1342.6365.08378.85
19201.6490.5560.9321.2891.7520.7761.1211.4640.9124.2653.808-9.50848.39
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.03.53211.95911.9485.1153.11411.91211.9283.7422.4837.1276.764-30.87714.268
25.01.382-2.221-6.1830.1551.838-1.754-5.8591.0792.0894.1013.9055.95482.704
29.971.8460.4923.1561.3751.3730.4213.0390.7381.5730.6450.515-9.5850.578
30.0-0.020.8951.1020.248-0.6680.6431.2310.178-0.8430.8880.72779.788204.384
50.0-0.0060.3052.619-0.140.1620.1782.7070.212-0.454-0.869-0.713-16.93942.054
60.01.825-2.329-1.7541.0292.308-1.876-1.3981.7771.5366.2635.2443.02671.619
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
81.161-0.6120.6630.7931.216-0.4210.9091.0760.4763.3212.82423.926109.172
101.8370.8310.6771.3651.7930.8260.6351.322.3252.7552.429-35.26.769