SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.97103.922-12.951-13.4560.994.225-12.808-13.3441.9294.034-0.767-1.32-33.9618.35
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.971013.5059.92710.32412.7213.3019.89610.10812.6369.2267.65810.477-39.9894.999
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191206_920cc3b192024.0109.45113.02524.5510.778.83913.07524.439.2428.36311.41311.526-28.55119.529
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-0.141-4.421-2.394-0.925-0.299-4.538-1.805-0.7592.639-2.87-2.62124.527115.78
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9710-0.76-9.6385.55-0.505-0.771-9.9325.592-1.2233.156-9.127-7.099-58.083-29.688
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.0102.8863.533.543.1542.833.4963.5273.0311.9013.3583.236-10.27858.724
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.083.7581.7681.623.3193.8281.7731.6563.6283.4996.6895.91838.21130.174
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.085.8536.221-1.3515.2066.7976.732-1.5596.5588.7497.8787.77-18.13623.855
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.0104.521-10.668-11.6891.474.694-10.807-12.0253.8262.5941.0621.985-7.45462.735
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.083.279-5.565-7.871.7213.329-5.684-8.0642.2881.7243.3822.84724.28493.095
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.084.038-5.403-12.5781.6054.512-5.016-12.483.1032.7426.2555.61322.39298.018
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.083.7854.4544.5853.9033.0764.3364.493.1784.6524.9996.26255.991174.38
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.083.589-9.16-7.5631.5223.815-9.047-7.5392.76.455-0.7610.32619.849113.762
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.085.7091.4735.8825.35.9241.5745.85.6644.7535.5256.64-17.9142.63
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-1.39-12.998-15.026-3.717-0.574-12.707-14.656-2.586-4.341-6.06-3.82510.62988.138
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.086.475-3.539-7.0324.0756.75-3.333-6.864.7953.2096.9337.05775.37178.768
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.084.484-3.391-2.0862.934.654-3.336-2.0323.7464.0915.9326.16663.783164.026
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.083.2373.28815.8744.4323.7833.35115.8534.014-15.5014.7025.37157.995158.264
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.97106.1722.62.0375.4836.2342.5271.9745.3524.7627.9857.65-18.65643.403
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.082.61-0.3482.3772.2782.676-0.1742.4772.4755.2125.0294.752110.224243.887
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191206_920cc3b192025.0102.208-11.65-14.731-0.962.011-11.665-14.7960.8432.5711.6961.183-40.5774.554
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192024.0105.90917.79212.5317.7886.42517.6712.3577.2243.4552.9273.04110.00795.366
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.0106.292-9.305-8.272.9447.286-9.049-7.9795.1737.051-2.947-2.422-2.81872.038
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.97104.99616.4579.8655.7623.81516.4199.8113.942.8554.4424.955-44.671-8.811
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.97814.6814.1743.37113.16914.4814.1163.27713.82515.7497.6339.80839.732143.528
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64025.084.287-7.604-12.351.0534.643-7.231-12.0281.9190.222-1.018-1.74855.505184.217
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128030.080.5849.5668.1142.511.0239.4628.0434.9251.855-0.119-0.68628.623112.918
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.0102.0626.30718.1683.507-0.6924.26517.3230.183-1.209-1.596-0.402-53.788-18.496
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.083.1716.38815.8724.291.4685.70815.9852.1020.4310.7641.689-34.1514.072
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128050.081.1151.8182.4311.2940.6141.6962.2550.792-1.4242.4612.6556.338161.305
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64030.08-4.078-8.969-6.206-4.506-2.763-9.377-4.844-3.054-4.695-2.871-8.766170.585360.05
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192030.087.08-1.793-2.7415.0547.019-1.573-2.616.2311.07116.54518.84131.892125.311
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64030.085.1129.8766.2525.6465.61910.4676.8185.6992.3526.4523.64667.488195.187
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64029.9780.9150.95687.0543.179-0.5880.51181.849-0.547-1.245-2.884-3.818-6.17570.554
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192025.083.74917.96615.3136.4863.50818.1215.4575.0333.188.5658.5226.49271.089
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64050.080.25-5.449-6.834-1.3450.751-5.387-4.525-0.2650.321-1.714-2.38855.77176.348
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64029.978-3.968-11.402-10.41-5.419-3.44-10.866-9.675-4.314-1.743-6.48-4.781241.412435.158
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64030.083.9362.5082.1173.538-0.30.5440.203-0.34310.3944.2184.635179.933296.748
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9784.853-11.174-10.9411.6564.028-11.291-10.93.268-0.6974.9212.739-2.9664.555
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.084.681-2.222-1.4243.5094.652-2.245-1.4693.9733.504-0.699-0.49359.062155.745
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.084.7311.5073.4134.2794.2381.3523.284.1053.640.4710.91343.272147.887
wikipedia_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192030.08-15.656-11.126-11.84-14.933-15.751-10.893-11.836-14.97-16.229-1.898-1.265389.013599.36
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20191206_920cc3b3.378-0.1712.2392.723.23-0.2352.182.8412.2222.5732.72836.196125.036
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
6400.922-2.8698.5170.3070.56-3.0488.257-0.1290.801-0.614-1.888109.217245.466
12803.4770.4080.3872.9583.4690.3940.3623.4932.832.2912.36538.806132.41
19203.9860.3571.163.2753.8520.3081.1433.4182.413.4834.03316.49191.628
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.07.6815.40918.5419.2797.63215.37318.3938.2335.9097.177.283-9.27257.448
25.03.415-0.429-3.9232.1933.387-0.259-3.7892.5981.9913.0812.6527.1486.62
29.974.924-0.1179.2664.1154.587-0.1598.7443.8744.0111.4872.0688.51681.339
30.0-0.5040.01-0.718-0.448-0.859-0.228-0.704-0.252-0.8753.7212.734144.589281.596
50.02.902-1.8181.6132.0272.354-2.2621.8391.9691.294-0.3280.1852.31678.0
60.03.599-1.55-1.2522.6623.749-1.467-1.2113.122.3083.1733.49634.954124.196
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
82.691-0.7531.8542.0372.582-0.7651.8192.2391.4862.7332.72661.635164.627
105.0971.2853.2024.4274.851.0913.0824.3464.0632.1752.734-27.40226.058